Privacy

Hallo, en welkom bij ons privacybeleid. Dit privacybeleid helpt u om geïnformeerde beslissingen te nemen over uw relatie met ons, dus lees dit nauwkeurig door. Deze“Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: EoxTractors B.V. met maatschappelijke zetel Terborg (Gelderland) Heidedijk 17, Nederland, ingeschreven onder het KVK nummer (59386592) en met BTW-nummer (NL853454036B01) (hierna: EoxTractors).

1. Inleiding

Dank u wel voor het kiezen van EoxTractors. Voordat we in detail gaan, willen we graag een aantal essentiële achterliggende beginselen benadrukken. Deze beginselen zijn belangrijk voor ons, omdat we weten dat ze belangrijk zijn voor u.

Het Privacybeleid is er voor drie dingen:

 1. Uitleggen op welke manier we informatie die u met ons deelt gebruiken om een fantastisch product te kunnen bouwen en om u er een fantastische ervaring mee te bieden;
 2. Ervoor zorgen dat u begrijpt welke informatie we verzamelen met uw toestemming, en wat we er wel of niet meedoen;
 3. Ons aansprakelijk stellen voor de bescherming van uw rechten en uw privacy in het kader van dit beleid.

Alle informatie die we verzamelen is verbonden met het aanbieden van de EoxTractors diensten en de functies ervan.

Er zijn grofweg twee categorieën van diensten die we verzamelen: 1) informatie die we nodig hebben opdat u gebruik kunt maken van EoxTractors; en 2) informatie die we kunnen gebruiken om extra functies en verbeterde ervaringen te kunnen bieden als u ervoor kiest om die informatie te delen.

De eerste categorie omvat:

· Registratie-informatie, met inbegrip van uw email, naam en andere gegevens die u verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor de mail van EoxTractors.

· Brede, niet-specifieke locatie, die wij van uw IP-adres afleiden. Onze toestemmingen om u ons platform en andere content te leveren zijn plaatsgebonden, en daarom moeten we weten waar u zich bevindt.

De tweede categorie bevat informatie die ons de mogelijkheid biedt om u extra functies aan te bieden. We ontvangen deze informatie nooit, tenzij u er uitdrukkelijk voor kiest om dit met ons te delen.

We zullen duidelijk zijn met u over hoe en wanneer we informatie zouden kunnen delen.

In bepaalde contexten zullen we informatie delen. Bijvoorbeeld zoals voor de meeste diensten, als u zich aanmeldt voor EoxTractors via een derde partij als Facebook of anderen, delen we bepaalde informatie met hen en zij delen bepaalde informatie met ons om uw account te activeren.

We hopen dat dit u helpt om onze privacy verplichtingen te begrijpen. De details volgen hieronder, maar hou er rekening mee dat deze inleiding een onderdeel is van het Privacybeleid zelf — het is onze belofte aan u. Als u ooit een vraag of bezorgdheid heeft, laat het ons dan weten op info@eoxtractors.com.

In heel dit privacybeleid verwijzen we naar de EoxTractors-service of de service.

2. Belangrijkste hoofdpunten van waar u mee instemt

Door de service te gebruiken of ermee om te gaan, stemt u in met:

 • het gebruik van cookies en andere technologieën;
 • het verzamelen,gebruiken, delen en op andere manier verwerken van uw informatie, inclusief voor reclame verwante doeleinden.
 • de openbare beschikbaarheid van uw informatie en de controles over dergelijke informatie,zoals beschreven in Het delen van informatie.U stemt in elk geval in met het verwerken van gegevens door de entiteiten die beschreven worden in dit privacybeleid, inclusief de EoxTractors-entiteit, als gegevens controleur, aangegeven aan het einde van dit document (collectief ‘EoxTractors,‘wij’, ‘ons’, ‘onze’). In het onderdeel Uw voorkeuren beschrijven we de controles en relevante instellingen in verband met uw EoxTractors-account. Als u niet instemt met de voorwaarden van dit privacybeleid, gelieve dan geen gebruik maken van de service.

3. De informatie die we verzamelen

We kunnen de volgende informatie verzamelen en opslaan:

Gebruik, loggegevens en cookies

Wanneer u de service gebruikt of ermee omgaat, kunnen we een uiteenlopende reeks technologieën gebruiken die informatie inzamelen over hoe de service wordt geopend en gebruikt. Deze informatie kan het volgende omvatten:

technische gegevens, zoals mogelijk url-informatie,cookie-gegevens, uw IP-adres, de soorten apparaten die u gebruikt om de EoxTractors-service te openen of te gebruiken, uniek toestel-ID, toestel kenmerken,soort netwerkverbinding (bijv. wifi, 3G, LTE) en provider, prestatie van netwerk en toestel, soort browser, taal, besturingssysteem.

4. Hoe we de informatie die we verzamelen, gebruiken

In overeenstemming met de toestemmingen die u ons geeft om informatie te verzamelen, kunnen we de informatie die we verzamelen, inclusief uw persoonlijke informatie, gebruiken:

 1. om uw ervaring met de service en de producten, diensten en reclame (inclusief voor producten en diensten van derden) die beschikbaar worden gesteld op of via de diensten (inclusief op andere websites die u bezoekt) te leveren, personaliseren en te verbeteren, inclusief door het leveren van op maat gemaakte,gepersonaliseerde of gelokaliseerde inhoud, aanbevelingen, kenmerken en reclame op of buiten de service;
 2. om de technische werking van de service te verzekeren, nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, en om uw gebruik van de service te analyseren, inclusief reclame, producten en diensten die ter beschikking worden gesteld door,waarnaar gelinkt wordt op of die worden aangeboden via de service;
 3. om met u te communiceren voor doeleinden gerelateerd aan de service, inclusief via e-mail,kennisgevingen, sms-berichten of andere berichten, waarmee u akkoord gaat dat u ze ontvangt;
 4. om met u te communiceren, of rechtstreeks ofwel via een van onze partners, voor marketing en promoties, via e-mail, kennisgeving of andere berichten, in overeenstemming met om het even welke toestemmingen die u mogelijk aan ons heeft kenbaar gemaakt (bijv. Via de brochure); in het onderstaande onderdeel Uw voorkeuren informeren wij u over de controles die u kunt gebruiken om bepaalde berichten niet langer te ontvangen.

5 .Delen van informatie

Dit onderdeel beschrijft hoe de door uw gebruik van de EoxTractors-service verzamelde of aangemaakte informatie door u of door ons gedeeld kan worden.

Delen door EoxTractors

Marketing en reclame

We kunnen informatie delen met reclamepartners om u promotionele berichten te sturen over EoxTractors of om u meer op maat gemaakte inhoud te tonen, inclusief relevante reclame voor producten en diensten die mogelijk interessant zijn voor u, en om te begrijpen hoe gebruikers omgaan met reclame. De informatie die we delen is in geanonimiseerde vorm (bijvoorbeeld door het gebruik van hashing)die u niet persoonlijk zal identificeren.
Zie hieronder het onderdeel Informatie over cookies, andere technologieën gegevensverzameling door derden voor informatie over de cookies en andere technologieën die wij en derden gebruiken om u meer relevante reclame te leveren en uw opties.

Service providers en anderen

We kunnen afen toe uw informatie delen met service providers om taken uit te voeren en om gebruikersgegevens te verwerken en om onze diensten te helpen leveren, in overeenstemming met dit privacybeleid. Wanneer een derde partij gebruikersgegevens verwerkt in onze naam (bijv. een hosting service provider),is het onderworpen aan beveiligings- en vertrouwelijkheidsverplichtingen in overeenstemming met dit privacybeleid en toepasselijke wetgeving. Wanneer een derde partij gebruikersgegevens verwerkt in hun eigen naam, is het onderworpen aan hun eigen privacybeleid en toepasselijke wetgeving.

Andere vormen van delen

Naast wat hierboven vermeld staat, kunnen we uw informatie eveneens met derden delen voor deze beperkte doeleinden:

 • om een fusie, overname of verkoop van een deel of van al onze activa mogelijk te maken;
 • om te reageren op een juridisch proces (bijv. een gerechtelijk bevel of dagvaarding), als we te goeder trouw geloven dat dit noodzakelijk is;om in naleving te zijn met de vereisten voor verplichte toepasselijke wetgeving; om de veiligheid van om het even welke persoon te beschermen; om de rechten en het eigendom van EoxTractors te beschermen,inclusief het afdwingen om het even welke andere voorwaarden waarmee u heeft ingestemd; en om fraude-, beveiligings- of technische problemen aan te pakken;
 • voor academische onderzoekers voor doeleinden waaronder statistische analyse en academisch onderzoek, maar alleen in geanonimiseerde vorm;
 • voor het uitgeven van geanonimiseerde of samengevoegde informatie over het gebruik van de EoxTractors-service;

6. Links

We kunnen reclame van derden vertonen en andere inhoud die koppelt naar websites van derden. We kunnen de privacy praktijken en inhoud van derden niet controleren en kunnen daar niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Lees hun privacy beleidslijnen om te weten te komen hoe zij uw persoonlijke informatie verzamelen en verwerken.

7. Toegang tot, bewerken en verwijderen van gebruikersinformatie

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan EoxTractors. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Als u vragen heeft over uw privacy op de service, over dit privacybeleid of over informatie die wij over u bezitten, neem dan contact met ons op info@eoxtractors.com. We zullen binnen redelijke tijd enna verificatie van uw identiteit, in overeenstemming met plaatselijke wetgeving een antwoord geven op uw verzoek. We raden aan dat u documenten bijvoegt die uw identiteit bewijzen en een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van de informatie waartoe u toegang wilt vragen.

8. Wijzigingen aan het privacybeleid

Af en toe kunnen we, naar eigen goeddunken, wijzigingen aanbrengen aan de overeenkomsten. Wanneer we materiële wijzigingen aanbrengen aan de overeenkomsten, zullen wij u een duidelijke kennisgeving zenden, zoals gezien de omstandigheden gepast is, bijv.door een duidelijke kennisgeving te plaatsen binnen de service zelf of door een e-mail te zenden. In sommige gevallen zullen wij u vooraf op de hoogte brengen, en zal uw voortgezet gebruik van de service nadat de wijzigingen zijn aangebracht gelden als uw aanvaarding van de wijzigingen. Zorg er daarom voordat u alle dergelijke kennisgevingen zorgvuldig leest. Als u onder de nieuwe versie van de overeenkomst niet verder gebruik wilt maken van de service, kunt u de overeenkomst teniet doen door contact met ons op te nemen via info@eoxtractors.com.

9. Informatie over cookies, andere technologieën, en gegevensverzameling door derden

Dit onderdeel beschrijft het gebruik van cookies en andere technologieën. Voor verdere informatie over hoe informatie gedeeld kan worden door EoxTractors, zie het onderdeel delen door EoxTractors.

Wat zijn cookies en andere technologieën?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, gsm of ander toestel geplaatst wordt wanneer u een website bezoekt. De cookie zal website providers helpen om de volgende keer dat u hun website bezoekt uw toestel te herkennen. Er zijn andere soortgelijke technologieën, zoals pixel-tags (transparante grafische afbeeldingen die op een website of in eene-mail geplaatst worden, wat aangeeft of een pagina of e-mail bekeken is),webbugs (die lijken op pixel-tags) en web opslag, die gebruikt worden desktop software of mobiele toestellen.

Uw cookies en andere voorkeuren beheren

Vele web browsers staan u toe om uw voorkeuren te beheren. U kunt uw browser instellen om cookies te weigeren of om bepaalde cookies te wissen. U Kunt in staat zijn om aan de hand van de voorkeuren van uw browser andere technologieën op dezelfde manier te beheren als cookies.
Merk op dat als u ervoor kiest om cookies te blokkeren, dit de EoxTractors-service kan hinderen of de werking van bepaalde elementen kan doen stoppen. Er is geen aanvaarde standaard voor hoe te reageren op ‘Do Not Track’-signalen,en we reageren niet op dergelijke signalen.
U stemt hierbij in met het gebruik van de cookies en andere technologieën die eerder beschreven staan.

Meer informatie

Neem contact met ons op info@eoxtractors.com als u vragen of opmerkingen heeft over ons gebruik van cookies.

Dank voor het lezen van ons privacybeleid. We hopen dat u geniet van EoxTractors!

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is EoxTractors.

Gegevenscontroleur:

EoxTractors
Heidedijk 17, 7061 GE Terborg (Gelderland)
Nederland